Mobile_header


»  Kraftindustrin
      • Byggnation
      • Besiktning
      • Termografering
      • Röjning/sågning 

» Lyft och bygg
      • Telecom/Mast
      • Bygg/VVS
      • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Flyginventering

» Fallskärmshoppare

Vertikalreferens

Vi är en av få helikopteroperatörer i Sverige som flyger hängande last med så kallad "long line"-teknik (s.k. "vertikalreferens"). Metoden innebär att piloten ser direkt ner på den hängande lasten och på omgivningen där lasten ska placeras. Till sin hjälp har piloten ett stort bubbelfönster som ger ett perfekt fågelperspektiv av vad som händer nere vid kroken. Detta ger en betydligt högre precision och säkerhet jämfört med andra tekniker, som t.ex. att bara se lasten genom en spegel monterad framför vindrutan, eller en liten lucka i golvet, och ha folk som dirigerar hela jobbet från marken.

 

Att flyga med vertikala referenser är en förutsättning för att sätta eller montera last med hög precision, både säkert och effektivt - vilket är något av ett signum för oss. Det är dessutom ett måste för att utföra monteringar högt över markplan och där det är långt till yttre referenser runt helikoptern, t.ex. montering av mastsektioner eller sättning av last på höga hustak.

 

En annan fördel är att det går betydligt fortare att flytta varje lass, vilket i sig är ännu ett starkt skäl att anlita oss när ni behöver hjälp med precisionsarbeten.

Bubbelfönster på SA.315 Lama
Dockning av mastsektion