Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Inventering och märkning av vilt

Björnen på bilden är nedsövd för att utrustas med GPS sändare.

Stockholms Helikoptertjänst har genomfört skogs- och viltinventeringuppdrag med olika helikoptertyper över hela landet sedan slutet av 90-talet. Detta har gjort att vår erfarenhet inom området minst sagt är omfattande. Idag utförs inventeringarna med EC120 / H120 som erbjuder mycket god arbetsmiljö och sikt för observatören.

Till uppdragen erbjuder vi alltid ett mycket kostnadseffektivt upplägg med rutinerade piloter och väl lämpade helikoptrar. Arbetet optimeras även med hjälp av sofistikerad mjukvara och mobila tankanläggningar.

Metoder

Genom åren har vi kommit att arbeta med alla de stora inventeringsmetoderna, t.ex. linjeinventering ("distance sampling"), provytesinventering och totalinventering.

Vi samarbetar frekvent med Svensk Naturförvaltning AB, expert på förvaltning av biologiska naturresurser, för att säkerställa högkvalitativa rapporter och analyser.

Geografiskt informationssystem

Vi har ett eget sofistikerat GIS-system som är speciellt framtaget för helikopterbruk. Programmet bygger på vektorteknologi och kan enkelt användas för olika inventeringsmetoder. Med pedagogiska knapptryckningar kan användaren snabbt lagra detaljerad information kopplad till den aktuella positionen, samtidigt som piloten får en preciserad navigationshjälp.

 

I programmet kan vi lägga upp effektiva rutter baserade på kundens områden, helt oberoende av form och storlek. Linjeseparation, läng och rutt kan bestämmas i förväg tillsammans med kunden. Programmet föreslår även den kortaste och mest ekonomiska färdvägen för hela projektet.

 

Efter landning får kunden exakta flygspår, koordinater på lagrade
positioner och detaljerad positionsinformation (t.ex. mängd djur,
könskvot, infekterade träd, osv) i digitalt format.

Exempelfilm: Flyginventering av älg

Här har vi satt ihop en kort film med några klipp från diverse tidigare projekt.