Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Skogs- & viltvård

Stockholms Helikoptertjänst har omfattande erfarenhet av flygningar åt skogsnäringen, viltvård samt samenäringen. Vi har kunskapen, erfarenheten och utrustningen för att erbjuda kunden kostnadseffektiva lösningar inom alla relaterade områden.

VÄLJ KATEGORI NEDAN: