Mobile_header


»  Kraftindustrin
      • Byggnation
      • Besiktning
      • Röjning/sågning 

» Lyft och bygg
      • Telecom/Mast
      • Bygg/VVS
      • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Flyginventering

» Fallskärmshoppare

Röjning och sågning

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att röja och såga kring kraftledningar, både i förebyggande syfte och som felavhjälpning.

Inom företaget finns ett speciellt tillägnat sågteam som arbetar med vår kantsåg. Med sågen röjer vi kanterna längs kraftledningar i ett mycket effektivt tempo. Vi kan även stormsärkra ledningsgator med vår speciella toppsåg.

Utöver sågarna har vi en egenutvecklad gripklo som kan kapa och ta bort träd som har fallit på kraftledningar.

Helikoptersågning

Sågning med helikopter är den överlägset mest tids- och priseffektiva metoden för att röja skog längs kraftledningar. Med en helikoptersåg kvistar vi från trädtopp ner till ca 3 meter under faslinorna, helt obehindrat av den underliggande terrängen.

Vi erbjuder både högkvistning och toppsågning med helikopter. Till vår hjälp har vi bland annat kvistsågen Helimatic Uppercut S10, som är känd som världens mest effektiva och driftsäkra helikoptersåg. Sågen består av 10 klingor och den har en skärhöjd på 6 meter. I vår utrustningspark ingår dessutom en kraftig toppsåg.

Till varje uppdrag använder vi, utöver helikoptern, även en lastbil med såg, bränsle och sågtekniker. Detta gör att enheten blir helt självförsörjande, utan behov av närhet till flygpatser eller andra faciliteter för produktionen.

Gripklo för att ta bort träd

Genom en specialbyggd gripklo under helikoptern kan vi snabbt röja stormfällda träd från ledningar i samband med störningar på elnätet. Med hjälp av systemet kan montörer ägna sig åt att laga fel istället för att kapa träd och grenar, vilket gör att kunderna får tillbaka strömmen snabbare.

Metoden är mycket effektiv när träd skall avlägsnas från i övrigt oskadade kraftlinjer, dels för att helikoptern är oberoende av underliggande terräng och dels för att träden i sig tas bort mycket snabbt. Ett träd tar ungefär 1 minut att klippa bort.

Systemet är det kraftigaste av sitt slag i Sverige. Det består av en hydraulisk gripklo som kapar träd med hjälp av en inbyggd giljotin, med kapacitet för trädstammar med en tjocklek på upp till 40 cm.

Exempelfilm: Röjning av stormfällda träd med helikopter

Här är en kort film som visar hur effektivt gripklon fungerar.