Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Röjning och sågning

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att röja och såga kring kraftledningar, både i förebyggande syfte och som felavhjälpning.

Inom företaget finns ett speciellt tillägnat sågteam som arbetar med våra sågar. Med kantsågen kan vi röja kanterna längs kraftledningar i ett mycket effektivt tempo. Vi kan även stormsärkra ledningsgator med vår speciella toppsåg.

Till varje uppdrag använder vi, utöver helikoptern, även en lastbil med såg, bränsle och sågtekniker. Detta gör att enheten blir helt självförsörjande, utan behov av närhet till flygpatser eller andra faciliteter för produktionen.

Utöver sågarna har vi en egenutvecklad gripklo som kan kapa och ta bort träd som har fallit på kraftledningar.

Kantsågning

Kantsågning med helikopter är den överlägset mest tids- och priseffektiva metoden för att röja skog längs kraftledningar. Med en kantsågen kvistar vi från trädtopp ner till ca 3 meter under faslinorna, helt obehindrat av den underliggande terrängen.

Till vår hjälp har vi bland annat kvistsågen Helimatic Uppercut S10, som är känd som världens mest effektiva och driftsäkra helikoptersåg. Sågen består av 10 klingor och den har en skärhöjd på 6 meter.

Toppsågning

Med toppsågen kan trädtoppar kapas om de utgör hinder eller för att komma åt kottarna för trädplantering.