Mobile_header


»  Kraftindustrin
      • Byggnation
      • Besiktning
      • Röjning/sågning
      • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
      • Telecom/Mast
      • Bygg/VVS
      • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Flyginventering

» Fallskärmshoppare

Felavhjälpning med grip

Vi har utvecklat en helikopterburen gripklo som kan klippa och lyfta bort träd som har fallit på kraftledningar i samband med oväder. Det unika med vår grip är att den klipper betydligt kraftigare träd än de flesta gripar gör.
Vi har flera system som vi kan operera samtidigt och systemet flyger vi med den större AS350 helikoptern vilket gör att vi får en aktionstid på nästan 3 timmar mellan tankningarna.
Med hjälp av systemet slipper montörerna det farliga jobbet med att såga fallna träd och de kan ägna sig åt att laga fel vilket gör att kunderna får tillbaka strömmen snabbare.
 
Metoden är mycket effektiv när träd skall avlägsnas från i övrigt oskadade kraftlinjer, dels för att helikoptern är oberoende av underliggande terräng och kan ta sig fram snabbt och dels för att träden i sig tas bort mycket snabbt. Ett träd tar ungefär 1 minut att klippa bort. Effektiviteten är Ca 150 träd om dagen per helikopter och ca 99% av de träd som har fallit på ledningarna avlägsnas med metoden.

 

 

Alltid beredda!

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få fram resurser vid akuta fel. Därför ser vi till att ha våra turbinhelikoptrar extra beredda i anslutning till stormar och allvarliga väderlägen. Detta görs bland annat genom preventivt tekniskt underhåll, sparsam kundbokning och extra personalplanering.