Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Felavhjälpning med grip

Vi har utvecklat en helikopterburen gripklo som kan klippa och lyfta bort träd som har fallit på kraftledningar i samband med oväder.
Vi kan med kort varsel sätta in två griputrustade helikoptrar för parallell flygning, vilket ger en kapacitet på upp till 300 träd / dag! 
Det unika med våra gripar är att de klipper betydligt kraftigare träd än de flesta gripar gör.
För gripsystemet använder vi den större AS350 / H125 helikoptern vilket gör att vi får en aktionstid på nästan 3 timmar mellan tankningarna.

Med hjälp av systemet slipper montörerna det farliga jobbet med att såga fallna träd och de kan ägna sig åt att laga fel vilket gör att kunderna får tillbaka strömmen snabbare.
 
Metoden är mycket effektiv när träd skall avlägsnas från i övrigt oskadade kraftlinjer, dels för att helikoptern är oberoende av underliggande terräng och kan ta sig fram snabbt och dels för att träden i sig tas bort mycket snabbt. Ett träd tar ungefär 1 minut att klippa bort.
Systemets effektivitet är stor, ca 99% av de träd som har fallit på ledningar kan avlägsnas.

 

 

Alltid beredda!

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få fram resurser vid akuta fel. Därför ser vi till att ha våra turbinhelikoptrar extra beredda i anslutning till stormar och allvarliga väderlägen. Detta görs bland annat genom preventivt tekniskt underhåll, sparsam kundbokning och extra personalplanering.