Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Byggnation och underhåll av kraftlinjer

En stor del av vår verksamhet består av lyftuppdrag åt kraftindustrin. Vi har under åren varit med och byggt en mängd kraftlinjer med våra helikoptrar. De vanligaste uppdragen inom detta segment är:

  • Montering av kraftledningsstolpar
  • Byte av stolpmonterade transformatorer
  • Dragning av pilotlina och faslinor
  • Montering av markstationer
  • Markförbättring (jord och kross)
  • Lyft av reservaggregat vid störningar
  • Rivning av kraftlinjer


Givetvis utför vi alla tänkbara typer av lyft- och byggnationsuppdrag med våra helikoptrar. Oftast är det endast fantasin som sätter gränserna.

Dragning av pilotlina eller faslinor

Med hjälp av en specialbyggd trumlyft kan vi smidigt dra pilotlina eller faslinor på plats, helt oberoende av underliggande terräng. Trumlyften är framtagen för helikopterbruk, och den använder en justerbar friktionsbroms för att säkerställa att trumman spolar ut i rätt fart. Verktyget är konstruerat för kabeltrummor upp till K18, med en maxhöjd på 1800 mm.

Med trumlyften nås en oslagbar effektivitet i utdragna linmeter per timme. Dessutom får kunden faserna lagda i linvagnar på stolparna, eller direkt på reglarna, om så önskas. Se gärna vår film längre ner på sidan.

Fler bilder från verksamhetsområdet

Här finns lite fler bilder för att illustrera verksamhetsområdet.

Exempelfilm: Regelläggning

Den här filmen gjordes under en kraftledningsbyggnation i Örnsköldsvik. Ca 200 reglar monterades på mycket kort tid.

Exempelfilm: Montering av transformatorstationer

Den här filmen gjordes under ett monteringsuppdrag i Stockholms skärgård. Ett 30-tal nya transformatorstationer flögs ut och monterades på mycket kort tid.

Exempelfilm: Lindragning med helikopter

Den här filmen illustrerar hur smidigt det går att montera faslinor med helikopter.