Mobile_header


»  Kraftindustrin
      • Byggnation
      • Besiktning
      • Röjning/sågning
      • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
      • Telecom/Mast
      • Bygg/VVS
      • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Flyginventering

» Fallskärmshoppare

Linjebesiktning / Kraftledningsinspektion

Helikoptertjänst utför årligen besiktnings- och felsökningflygningar över stora delar av Sverige.

Till dessa uppdrag använder vi oss främst av modellen MD 500E samt EC120B. Detta är väl beprövade och mycket omtyckta helikoptrar vid besiktningsuppdrag. En stor del av vår flotta står ständigt beredd för uppdrag åt kraftindustrin. För jobb i skärgården och uppdrag på isolerade öar använder vi ofta vår Bell Long Ranger som är utrustad med nödflottörer.

Företagets helikoptrar finns baserade i Stockholm, Göteborg och Orsa, vilket gör att vi alltid når den södra halvan av Sverige på kort tid vid t.ex. felsökning.

Felsökning

Under felsökningssäsongen finns vi alltid i beredskap med vår breda helikopterflotta. Inför stormar och oväder brukar vi även stärka vår tillgänglighet (eventuell ombasering) och hålla våra helikoptrar extra förberedda för eventuella störningsflygningar.

Vid extremt hårda väder använder vi ofta våra Airbus "Lama" och "Ekorre", som egentligen är starka lyfthelikoptrar. Laman och Ekorren är betydligt mer robusta än de helikoptrar som normalt används för besiktningsflygningar, vilket gör att man i princip kan flyga i hur hård vind som helst. Helikoptern är helt okänslig för snö och den är dessutom utrustad med vindrutetorkare för att kunna flyga i nederbörd - något som är mycket värdefullt vid akuta störningar.

 

 

Alltid beredda!

Vi vet hur viktigt det är att snabbt få fram resurser vid akuta fel. Därför ser vi till att ha våra turbinhelikoptrar extra beredda i anslutning till stormar och allvarliga väderlägen. Detta görs bland annat genom preventivt tekniskt underhåll, sparsam kundbokning och extra personalplanering.