Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Gyrostabiliserad flygfilmning

Med vår fullt filmutrustade helikopter kan vi erbjuda en högkvalitativ helhetsprodukt med unika flygoperativa möjligheter. Helikoptern är till vardags utrustad med en femaxlig gyrokula av modellen GSS520 från vår partner Blue Sky Aerial. Till systemet har vi oftast en Red Dragon. Givetvis passar även kameror som Arri, Phantom Flex, Sony HDC-P1, o.s.v.

Utrustad för säkerhet
För att ytterligare öka säkerheten är våra helikoptrar dessutom utrustade med nödflottörer för att kunna genomföra filmuppdrag över vatten.
Filmutrustning
Det primära filmsystemet, GSS520, är rörligt 360° (kontinuerligt) och tiltbart mellan +30° och -205° från horisonten, samt rollbart +/-120° (styrbart och stabiliserat). Gyrot presterar 0-200° på en sekund, och det kan användas fullt ut, även i helikopterns högsta tillåtna flyghastighet.

Systemet används till allt från mycket stora filmproduktioner och reklamfilmer, till TV-produktioner, dokumentationsuppdrag och livesändningar.

Utöver GSS520 så har vi även arbetat en hel del med bland annat Shotover F1, Gyro Stab C Compact och Cineflexsystem. Några av dessa kan även monteras på våra enmotorhelikoptrar.

Gyrosystemen tillhandahålls genom ett tätt samarbete med: