Mobile_header


»  Kraftindustrin
      • Byggnation
      • Besiktning
      • Röjning/sågning 

» Lyft och bygg
      • Telecom/Mast
      • Bygg/VVS
      • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Flyginventering

» Fallskärmshoppare

Fallskärmshoppning

Fallskärmshoppning från helikopter Fallskärmshoppning från helikopter

Helikoptertjänst har Transportstyrelsens tillåtelse att släppa fallskärmshoppare från helikopter.

Oavsett om ni vill hoppa från vår välkända högprestandahelikopter SA.315 Lama, vår tvåmotoriga AS355, vår AS350B3 eller våra smidiga MD500 så är ett helikopterhopp alltid en obeskrivlig upplevelse! Vi har helikoptrar tillgängliga i Stockholm, Göteborg och Orsa.
Denna tjänst utförs endast åt hoppklubbar eller uppvisningsgrupper med hoppledare, och inte direkt mot privatpersoner. Gå in på Svenska Fallskärmsförbundets hemsida för att hitta en klubb nära dig.