Mobile_header


» Kraftindustrin
   
Byggnation
   • Besiktning
   • Termografering
   • Röjning/sågning
   • HydroCut Grip 

» Lyft och bygg
   • Telecom/Mast
   • Bygg/VVS
   • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Skogs- och viltvård
  • Skog & mark
  • Vilt- vård & forskning
 


 

» Fallskärmshoppare

Brandbekämpning med helikopter

Helikoptrar ger en oslagbar effektivitet vid släckning av bränder i svårtillgänglig miljö. Uppdragen utförs med stor uthållighet och rörlighet, samtidigt som man med hjälp av en snabb insats kan stoppa bränder långt innan de blir når farliga proportioner och riskerar att bli storbränder.


Kort inställelsetid
Företagets helikoptrar finns baserade i Stockholm, Göteborg och Orsa året om, vilket gör att vi alltid når den södra halvan av Sverige på kort tid vid t.ex. felsökning.

Just kort inställelsetid och snabb insats är två av de absolut viktigaste komponenterna för att stävja en brand i tidigt skede. Därför kan vi, tack vare en stabil företagsstruktur, hålla vår breda flotta i hög beredskap under årets varma månader och samtliga av flottans individer är utrustade för brandbekämpning. Brandbekämpning sker med hjälp av brandbyttor (Bambi Buckets). Med AS350 har vi kapacitet på ca 1200 liter per vända och med EC120 ca 500 liter
 

Utrustning och koordinering

Givetvis har vi all nödvändig kringutrustning som behövs för att operera oberoende av befintlig infrastruktur vid en insats, t.ex. tankbilar, kommunikationsutrustning och en mängd reservdelar till våra brandbyttor.
Dessutom kan vi vid större bränder tillhandahålla en helikopterkoordinator som kan avlasta insatsledningen med flygoperativa frågor under arbetets gång.
   Stockholms Helikoptertjänst var huvudleverantör av de civila helikopterinsatserna vid den rekordstora skogsbranden i Västmanland i augusti 2014. Med fyra helikoptrar på plats spred vi ca 12,5 miljoner liter vatten inom det 13800 hektar stora området under strax över två veckor.   
  

Jämförelse av prestanda
För att göra det lite enklare att förstå olika helikoptrars kapacitet vid brandbekämpning har vi sammanställt en grov guide till förhållandet mellan 20 modellers prestanda. Uppgifterna är ungefärliga och de bygger på lyftkapacitet med bränsle för en timmes flygning. Vi reserverar oss för eventuella fel i specifikationerna, men korrigerar givetvis fel om sådana påträffas.

Dokumentet laddas ner här: