Mobile_header


»  Kraftindustrin
      • Byggnation
      • Besiktning
      • Termografering
      • Röjning/sågning 

» Lyft och bygg
      • Telecom/Mast
      • Bygg/VVS
      • Privat» Brandbekämpning

» Flygfoto och film

» Gyrofilmning

» Flyginventering

» Fallskärmshoppare

Salabranden 2014

Stockholms Helikoptertjänst var huvudleverantör av de civila helikopterinsatserna vid den rekordstora skogsbranden i Västmanland i augusti 2014. Vi kallades in på brandens andra dag och lämnade området först 16 dagar senare.

Med fyra helikoptrar på plats spred vi ca 12,5 miljoner liter vatten inom det 13800 hektar stora området. För att säkerställa en tillförlitlig drift hade vi dessutom en femte helikopter i beredskap vid branden. Helikoptrarna flög från klockan fyra på morgonen till sen skymning.

Utöver flygningen och all logistik som detta medförde, så stod vi även för koordineringen av den civila helikoptertrafiken. En av våra piloter blev utnämnd till civil helikopterkoordinator och han jobbade tätt tillsammans med den militära helikopterkoordinatorn, luftrumssamordnaren och räddningsledningen.


Här nedan har vi samlat några bilder från branden:

Brandbekämpning med helikopter

Med helikoptrar ger vi en oslagbar effektivitet vid släckning av bränder i svårtillgänglig miljö, och vi erbjuder såväl uthållighet som rörlighet. Dessutom kan vi operera utan behov av närliggande infrastruktur.


» Läs mer om brandbekämpning här