Mobile_header
Sveriges enda Lamahelikopter

Personal

Här är några av oss som ni oftast kommer i kontakt med på Stockholms Helikoptertjänst.

Richard Ziverts

VD / Flygchef / Pilot

Richard är grundaren bakom Stockholms Helikoptertjänst AB. Han började flyga redan på 90-talet och har genom åren blivit en av sveriges mest erfarna, skickliga och välkända lyftpiloter.

 

Direkt: 08-604 75 32 / E-post: rz [at] helikoptertjanst.se

Sebastian Erdös

Pilot

Sebastians flygbakgrund sträcker sig från Grönland i norr till Seychellerna i syd men norra Sverige, Norge och Finland är även bekanta områden.
Han har även det övergripande ansvaret för företagets säkerhetsarbete och regelefterlevnad.

 

Direkt: 070-518 15 50 / E-post: sebastian [at] helikoptertjanst.se

John Cannerfelt

Pilot

John hjälper till där det behövs när han inte flyger. IT, manualarbete, underhåll av utrustning.
Han har även det övergripande ansvaret för företagets utbildning.

 

Direkt: 070-5350255 / E-post: john [at] helikoptertjanst.se

Jonas Carsting

Lasteman / Uppdragsspecialist

Jonas sköter majoriteten av de markbestyr som uppstår runt flygningen, förberedelser och koppling av last, bränslelogostik, har bakgrund som elektriker och är tekniskt bevandrad i allt som går på fossila bränslen.

 

Direkt: 070-241 32 77 / E-post: jonas [at] helikoptertjanst.se

Cinette Nilsson

Ekonomi

Cinette sköter sedan många år företagets bokföring och administration. Hon ansvarar för ekonomisk uppföljning och konsultation inom SHT. Cinette håller båda fötterna på jorden och har inga flygande planer.

 

Direkt: 070-514 33 55 / E-post: kontoret [at] helikoptertjanst.se

Tom Nilsson

Tom Nilsson

Pilot / Tekniker / Ansvarig Orsabasen

Tom är en mycket erfaren medarbetare hos oss på SHTAB. Han har en gedigen bakgrund som flyg- och helikoptertekniker, och har dessutom en mångfacetterad erfarenhet som pilot. Tom driver vår bas i Orsa, samtidigt som han även flyger uppdrag i stora delar av övriga Sverige.

 

Direkt: 070-378 70 37 / E-post: tom [at] helikoptertjanst.se