Mobile_header

Ny film ute!

Finns ny timelaps film uppe på SE-JRZ vid lyft av BigBags med grus och jord. Se en halvdags arbete på en och en halv minut.

Nyhetsarkiv