Mobile_header

Bra start på lyftsäsongen

Början av årets lyftsäsong har varit ovanligt bra. Vi har haft så bra beläggning på våra helikoptrar att det har varit svårt att få veckorna att räcka till.
De jobb vi har utfört med vår Lama och ”B3a” är främst mastbyggnationer över stora delar av Sverige, Husmonteringar i Göteborgs och Stockholms skärgårdar samt montering av ett 100 tal stålreglar på 130kv linje i mellansverige.

Nyhetsarkiv