Mobile_header

Återuppbyggnad efter Salabranden

Exakt ett år efter att vi arbetade intensivt vid den rekordstora skogsbranden i Västmanland var vi åter på plats i det brandhärjade området. Den här gången var vi där för att bygga upp ett av de hus som förstördes under brandens mest intensiva dygn. Det ursprungliga huset, som låg mitt ute i väglös terräng, hade en gång transporterats in för hand, planka för planka. När huset och den tillhörande förrådsbyggnaden nu skulle byggas upp valde man att göra det med prefabricerade block, som flögs in och monterades med helikopter.

Vi har flugit många gånger i området, men med det här uppdraget kunde vi symboliskt knyta ihop säcken genom att hjälpa livet att komma tillbaka till det karga landskapet.

Läs mer om:
 » Salabranden 2014
 » Lyft och byggnation
 » Brandbekämpning

Nyhetsarkiv