Mobile_header

På plats norr om Kiruna efter stormen Ole

Vi är på plats högst upp i norra Norrland för att ta hand om sviterna efter stormen Ole. Med helikopter och såg rensar vi just nu träd och kvistar kring Lannavaara, mitt emellan Kiruna och Karesuando. Vårt sågteam har engagerats i flera uppdrag i Norrlands inland, och sågen används flitigt. Samtidigt har vi nyligen avslutat insatsen i södra Sverige efter stormen Egon.

» Läs mer om sågning och röjning av kraftledningsgator här

Nyhetsarkiv