Mobile_header

Takmaterial till Nacka Sjukhus

Foto: Caroline Sjölund, BTH Bygg
Foto: Caroline Sjölund, BTH Bygg
I förmiddags lyfte vi ånyo upp en stor mängd material till taket på Nacka Sjukhus. Uppdraget var en del av det omfattande upprustningsarbete som genomförs på taket, och det kunde utföras efter rigorösa säkerhetsförberedelser. Bland annat spärrades stora ytor av, lokaler utrymdes och busslinjer flyttades. Arbetet fortlöpte smidigt och snabbt, utan att driften av varken akutmottagning eller planerade operationer påverkades.

Nyhetsarkiv