Mobile_header

På plats över skogsbranden i Västmanland

Stockholms Helikoptertjänst var huvudleverantör av de civila helikoptertjänsterna vid den rekordstora skogsbranden i Västmanland. Vi var på plats från brandens andra dag och lämnade området först 16 dagar senare.

Med fyra helikoptrar på plats spred vi ca 12,5 miljoner liter vatten inom det 13800 hektar stora området. För att säkerställa en tillförlitlig drift hade vi dessutom en femte helikopter i beredskap vid branden. Helikoptrarna flög från fyra på morgonen till sen skymning.

Utöver flygningen och all logistik som detta medförde, så fick vi även förtroendet att stå för koordineringen av den civila helikoptertrafiken. Vår pilot Joakim Svensson blev utnämnd till civil helikopterkoordinator och han jobbade tätt tillsammans med den militära helikopterkoordinatorn, luftrumssamordnaren och räddningsledningen.

Nyhetsarkiv