Mobile_header

Inventering av älg och vilt

I mitten av januari har vi varit med och flyginventerat älgbeståndet i ett antal älgförvaltningsområden i Närke, Västmanland och Dalarna. Till uppdragen har vi använt både Robinson R44 och Schweizer 300.


» Läs mer om inventeringsuppdrag här

Nyhetsarkiv