Mobile_header

Ökad säkerhet i vår R44

För att öka säkerheten i vår R44 har vi nu installerat "säcktankar" i helikoptern. Säcktankarna ersätter de ursprungliga bränsletankarna som tidigare var inbyggda i helikopterns aliminiumstruktur. De nya bränsletankarna, som är av samma typ som tankarna i Formel 1-bilar, är designade för att klara ett kraftig nedslag utan att spilla så mycket som en droppe, vilket i sin tur minskar risken för brand i händelse av ett haveri.

 

Helikoptern är nu färdig för vinterns uppdrag.

Nyhetsarkiv